Placement — News

  2020-11-11
Four Students from CE Department (Rahul Billava-170020107008, Shekhar Chawla-170020107013, SUNDERAM NAIDU-170020107033, and SHAH TIRTH 170020107052) placed in Devstree.
  2020-11-09
Three Students from CE & IT Department (Chirag Fabiyani-170020107018, Vrajesh Barot-170020107004 and Shekhar Chawla-170020107013) placed in RadixWeb.
  2020-10-12
One Student from CE Department (Anuj V Iyengar- 170020116011) placed in The One Technologies.
  2020-09-10
One Student from CE Department (Nemish Kamleshbhai Shetha- 170020107054) placed in Gateway Group of Companies.
  2020-09-09
Three Students from CE Department (Prajapati Chhaganlal-170020107045, KISHAN RAMOLIYA - 170020107048 and Sahilkhan Sipai -170020107055) placed in TatvaSoft.
  2020-08-26
One Student from CE Department (Kirtan M. Patadia- 170020107036) placed in E-infochip.
  2020-05-02
Twelve Students from Mechanical Engineering Department (Patel Kaushik-170023119011, Niraj Khemani-160020119022, Patel Kishan-170023119012, Jaiminpuri Goswami-170023119003, Bhavin Patel-120024119022, Nitin Mishra-160020119018, Milan Patel-160020119032, Jash Mallah-160023119506, Anant Jain-160020119012, Parth Gajera-170023119020, Nilesh Naykar-160020119021, Jeel Patel-160020119508) placed in Zydus Cadila.
  2020-03-03
One Student from CE Department (Tapan M. Dabrai- 160020107007) placed in TCS.
  2020-03-01
One Student from CE Department (Ashutosh Virmagama-160020107084) placed in IBM.
  2020-02-17
One Student from IT Department (Tushar Mathuria-160020116041) placed in Radixweb.
  2020-02-03
Five Student from CE & IT Department (Ritesh Soni-150024107008, Rathod Jaydeep -160020107059, Jaiwin Thummer-160020107080, Dhairya Shah-160020116029, Bharti rawat-160020107004) placed in Senseque.
  2020-01-21
Two Student from CE Department (Bhavik Chudasama- 160020107006, Akshay Makwana-160020107027) placed in Addweb Solution.
  2020-01-14
Five Student from CE & IT Department (Diwakar Singh- 160020107011, Manav Padhariya -160020107034, Ajay Yadav-160020107085, Jadav Sagarkumar Rameshbhai- 160020116006, Patel Manthan- 160020116020) placed in Appitsimple.
  2020-01-10
One Student from IT Department (Savan desai-160020107009) placed in Communication Crafts.